33 views 4 mins 0 comments

Taxe de 4 ori mai mici pentru IMM-uri

In #News, Business
February 05, 2024

IMM-urile cu sediul în UE care sunt interesate de înregistrarea unei mărci sau a unui design, beneficiază de taxe reduse prin intermediul platformei inregistrare-marci.ro. Subvențiile sunt disponibile pe principiul „primul venit, primul servit” – în ordine cronologică în funcție de data și ora depunerii (numărul de înregistrare), până la epuizarea bugetului, iar cererea de rambursare are o perioadă de valabilitate de 2 luni cu posibilitatea de prelungire.

Pot depune cerere de înregistrare până pe 6 decembrie atât proprietarii, angajații împuterniciți, cât și reprezentanții externi. Accesând www.inregistrare-marci.ro, aceștia pot obține rambursări substanțiale – în proporție de 75% pentru taxele de înregistrare naționale și europene în momentul depunerii cererii, dar și pentru mărcile internaționale – o rambursare de 50%. 

Atât pentru întocmirea cererii, cât și pentru obținerea rambursărilor se pot mandata diligențele necesare, iar subvenția poate fi utilizată inclusiv pentru înregistrarea viitoare a mărcilor.

„Acordarea reducerilor către IMM-uri se face cu celeritate înaintea depunerii cererii (până acum perioada noastră medie de analiză/răspuns a fost de 10 zile), iar rambursarea taxelor s-a efectuat în 15-20 zile de la decizia de acceptare, direct în contul bancar al IMM-ului solicitant.”,  spune Radu Bozocea, partener la Weizmann & Ariana Partners – agenția de proprietate intelectuală din România care are, conform raportului EUIPO 2024, cele mai multe mărci depuse în numele firmelor din România și cele mai multe cereri de rambursare a taxelor.

Taxele care fac obiectul rambursării sunt cele percepute pentru tot procesul de înregistrare (inclusiv taxele de cerere, de clasă, de examinare, de înregistrare, de publicare și de amânare a publicării, taxe de desemnare și taxe de desemnare ulterioare) în conformitate cu:

– sistemul internațional al mărcilor (Protocolul de la Madrid),

– sistemul internațional al desenelor sau modelelor (Protocolul de la Haga).

Fondul pentru IMM-uri dispune de 21,3 milioane EUR: 20 de milioane Euro pentru voucherul 1 și voucherul 2 (IP Scan/IP Scan enforcement, mărci, desene sau modele), 1,1 milioane EUR pentru voucherul 3 (brevete) și 200.000 Euro pentru voucherul 4 (protecție comunitară a soiurilor de plante). 

Accesul la aceste facilități se realizează online, prin intermediul platformei www.inregistrare-marci.ro. Clarificări preliminare privitoare la mărci, copyright sau brevete se pot consulta aici.

Entitățile responsabile pentru această campanie sunt OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci) și EUIPO (Oficiul Proprietății Intelectuale a Uniunii Europene).

Oficiul Proprietății Intelectuale a Uniunii Europene (EUIPO) este Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, responsabil de gestionarea mărcii UE și a desenelor și modelelor comunitare înregistrate.

Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) este depozitarul registrelor naţionale ale cererilor depuse şi ale registrelor naţionale ale titlurilor de protecţie acordate pentru invenţii, mărci, indicaţii geografice, desene şi modele, topografii de produse semiconductoare, modele de utilitate şi certificate suplimentare de protecţie.

/ Published posts: 134

Sunt somelier de tinere talente într-ale antreprenoriatului. Altfel spus, redactor LeadersTalk din octombrie 2021. Pentru propuneri editoriale mă puteți contacta pe adresa de email: alexandra@leaderstalk.ro